Skip to main content

Czy wiedziałeś? Nasze kominki gazowe ułatwiają oszczędzanie gazu.
Wyjaśniamy, jak to działa.
Zwykle sam kontrolujesz kominek. Ogólnie rzecz biorąc, często całkowicie rozpalasz ogień. Oczywiście wtedy Twój kominek zużywa najwięcej gazu, a Ty niekoniecznie potrzebujesz ciepła. Korzystając z trybu Eco, możesz zmniejszyć zużycie gazu o 40%.
Pilot zdalnego sterowania ECOMAX jest wyposażony w inteligentną funkcję, która moduluje płomień gazowy między trybem wysokim i niskim, jednocześnie stale mierząc temperaturę w pomieszczeniu. Po włączeniu funkcji ECOMAX zostanie utworzony modulujący obraz płomienia, który określa prawidłową wysokość płomienia oraz wymaganą pojemność cieplną w zależności od temperatury w pomieszczeniu.