Skip to main content

Kominek gazowy wyposażony w system sterowania gazem Mertik GV60:

1. Sygnały ostrzegawcze:

 • Jeden długi sygnał
  • Przełącznik główny WYŁĄCZ (0): Przełącz na (I).
  • Uszkodzone okablowanie: Sprawdź obwód termopary.
  • Wadliwy 8-przewodowy kabel: Sprawdź/wymień 8-przewodowy kabel.
  • Wadliwy mikroprzełącznik: Wymień zawór gazowy.
  • Błąd synchronizacji: Wykonaj ponowną synchronizację pilota z odbiornikiem.
 • Trzy krótkie sygnały: Wymień baterie lub źródło zasilania.

2. Brak reakcji pilota/odbiorcy:

 • Zasilanie/baterie: Sprawdź zasilanie.
 • Brak synchronizacji pilota z odbiornikiem: Wykonaj procedurę synchronizacji.
 • Odległość pomiędzy pilotem a odbiornikiem: Przesuń odbiornik.
 • Uszkodzony odbiornik: Wymień odbiornik.
 • Uszkodzony pilot: Wymień pilot.

3. Brak gazu w palniku kontrolnym (brak dźwięku otwarcia zaworu):

 1. Sprawdź okablowanie i przerwę w obwodzie pilota.
 2. Sprawdź/wymień 8-przewodowy kabel pomiędzy pilotem a zaworem gazowym.
 3. Sprawdź przewód masy pod śrubą torx na elektrozaworze gazowym.
 4. Wymień odbiornik.
 5. Wymień elektrozawór gazowy.

4. Brak/słaba iskra:

 • Odłączony przewód iskrowy: Sprawdź połączenia kabla iskrowego.
 • Zamknięcie obwodu pomiędzy kablem a metalem: Upewnij się, że kabel nie jest w kontakcie z metalowymi częściami.
 • Uszkodzony iskrownik: Sprawdź iskrownik pod kątem pęknięć i wymień.
 • Odległość między iskrownikiem a głowicą palnika kontrolnego: Upewnij się, że odległość wynosi około 4 mm.

5. Trudności z zapłonem palnika kontrolnego:

 • Problemy z ciśnieniem głównego dopływu gazu: Dostosuj ciśnienie głównego dopływu gazu lub ciśnienie płomienia palnika kontrolnego.
 • Powietrze w rurce palnika kontrolnego: Oczyść całe przewody gazowe.
 • Zablokowana dysza: Oczyść lub wymień dyszę pilota.
 • Problemy z rurką gazową palnika kontrolnego: Sprawdź i oczyść.
 • Uszkodzona głowica płomienia palnika kontrolnego: Sprawdź/wymień w razie potrzeby.

6. Palnik kontrolny gaśnie po zapłonie:

 • Problemy z płomieniem palnika kontrolnego nie ogrzewającym końcówki termopary:
  • Sprawdź ciśnienie dopływu gazu.
  • Sprawdź dyszę płomienia palnika kontrolnego oraz rurkę gazową pilota.
  • Oczyść przewody palnika kontrolnego, jeśli znajduje się w nich powietrze.
  • Sprawdź otwory mieszające.
  • Sprawdź połączenia okablowania.
  • Zmierz napięcie w całym obwodzie (powinno wynosić co najmniej 4,5 mV).
  • Sprawdź termoparę.
  • Wymień zawór gazowy, jeśli jednostka magnetyczna DC jest wadliwa.

7. Palnik kontrolny gaśnie przy zamkniętym ogniu:

 • Problemy z fałszywym powietrzem: Sprawdź uszczelki i upewnij się, że klapa ciśnieniowa jest całkowicie zamknięta.
 • Interferencje głównego płomienia: Sprawdź status deflektora/komina zgodnie z instrukcją montażu.

8. Palnik kontrolny/Główny płomień gaśnie:

 • Sprawdź ciśnienie dopływu gazu.
 • Sprawdź źródła zasilania.
 • Sprawdź czy zamontowany kominek jest przeznaczony do zastosowanego gazu.
 • Upewnij się, że połączenia spalinowe są szczelne.

9. Główny palnik nie startuje:

 • Ustawienie zaworu gazowego: Upewnij się, że duże pokrętło zaworu gazowego jest w pozycji WŁ.

10. Opóźniony zapłon głównego palnika:

 • Przeszkody: Sprawdź położenie elementów wypełnienia paleniska.
 • Sprawdź i dostosuj ciśnienie płomienia.
 • Oczyść główne otwory palnika.
 • Sprawdź położenie drewna w instrukcji.

11. Niska główna płomień:

 • Problemy z dopływem gazu: Sprawdź i dostosuj ciśnienie głównego dopływu gazu.
 • Sprawdź i dostosuj ciśnienie palnika.

12. Nie można regulować wielkości płomieni głównego palnika:

 • Problem z regulacją: Sprawdź regulację minimalnego płomienia i dostosuj zgodnie z instrukcją.

13. Podwójny palnik DB nie działa:

 • Wadliwy zawór krokowy: Posłuchaj dźwięku klikania, naciśnij przycisk ++ na pilocie kilka razy i w razie potrzeby wymień zawór krokowy.

14. Kopcący płomień:

 • Problemy z doprowadzeniem powietrza/odprowadzeniem spalin i konfiguracją: Sprawdź czy wszystkie ustawienia są zgodnie z instrukcją montażu.
 • Problemy z ciśnieniem: Dostosuj główny dopływ gazu.
 • Sprawdź i oczyść zablokowane otwory palnika.
 • Sprawdź i dostosuj ustawienia głównego palnika i dekoracyjnych elementów paleniska.

W przypadku każdego problemu nieobjętego powyższym przewodnikiem, proszę odnieść się do szczegółowej instrukcji lub skontaktować się z zespołem wsparcia producenta.