Skip to main content

Ułożenie elementów wypełnienia paleniska

Należy użyć jedynie dostarczonych w zestawie z urządzeniem elementów wypełnienia paleniska. Powinny być one ułożone według dołączonego do urządzenia rysunku. Elementy zamienne można zamówić u dostawcy kominka, lecz powinny one być umieszczone w palenisku tylko przez uprawnionego instalatora gazowego.

Upewnij się, że ażurowa podstawa pod polana jest sztywno osadzona na dnie korpusu kominka a podłużna szczelina w podstawie pokrywa się z centralną szczeliną palnika. Płomień kontrolny musi być widoczny przez szczelinę podstawy i wycięcie w osłonie płomienia kontrolnego. Upewnij się, że między tylnymi polanami a plecami korpusu kominka jest odstęp co najmniej 1 cm.

Upewnij się, że pewna ilość otworów w ażurowej podstawie pod polana i otoczenia płomienia kontrolnego jest niezasłonięta przez elementy wyłożenia paleniska. Po wyłożeniu paleniska ceramicznymi elementami posyp je dostarczonym w zestawie popiołem.

thermocouple ulozenie polanNa zakończenie sprawdź, czy element wyłożenia paleniska nie zasłaniają płomienia kontrolnego, termopary i ewentualnie (jeżeli występuje w danym modelu kominka) drugiej termopary. Elementy wyłożenia paleniska nie powinny dotykać szyby paleniska.

Wyłożenie paleniska grysem marmurowym (dla palenisk, w których jest dopuszczalna taka opcja)

zwir1Rozłóż równomiernie grys na powierzchni podstawy i palnika. Upewnij się, że część z otworów podstawy jest niezasłonięta. Otoczenie płomienia kontrolnego nie powinno być zasłonięte żwirem.

 


Ułożenie imitacji polan drzewnych

Upewnij się, że płomień kontrolny i termopara nie są przysłonięte elementami wypełnienia paleniska.

Ceramiczne polana powinny zostać ułożone zgodnie z dostarczoną wraz z nimi szczegółową instrukcją.