Skip to main content

Podłączenie spalinowe

Generalnie urządzenie należy podłączyć do przewodu powietrzno-spalinowego o średnicy 200/130 mm zaczynając od odcinka pionowego minimum 1 m. Przewody powietrzno-spalinowe o średnicy 150/100 mm stosujemy gdy urządzenie posiada króciec przyłączeniowy o średnicy 150/100 mm lub odprowadzenie spalin następuje pionowo.

Poziomy terminal ścienny

Średnica przewodu koncentrycznego: 200/130 mm

polaczenie sztywne poziome

H – całkowita odległość pozioma

V – całkowita odległość pozioma

System powinien zaczynać się od odcinka pionowego o minimalnej długości 0,5 metra.

 

H (Wysokość) [metry]
11 O O O O O O
10 O O O O O O
9 O O O O O V
8 O O O O O V
7 O O O O O V
6 O O O O O V
5 O O O V V V
4 O O V V V V
3 V V V V V V
2.5 V V V V V V
2 V V V V V X
1.5 V V V V X X
1 V V V X X X
0 1 2 3 4 5 V (Długość) [metry]

 

O – system działa bez deflektora

V – system działa z deflektorem

X – poprawne działanie systemu nie jest gwarantowane (zalecany jest wyciąg spalinowy Power Fan)

Pionowy terminal dachowy

Jeżeli odległość V jest mniejsza, niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm. Redukcję instalujemy bezpośrednio na króćcu powietrzno-spalinowym wkładu.

Jeżeli średnica wylotu spalinowego zostanie zmniejszona z 200/130 mm do 150/100 mm wtedy wysokość komina nie może przekraczać 11 m. Dla średnicy 200/130 mm maksymalna wysokość wynosi 22 m.

pionowy terminal dachowy

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 90 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego

Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

pionowy terminal z kolankie

Pionowy terminal dachowy z kolankiem 45 stopni do sztywnego przewodu koncentrycznego

Dla odległości V mniejszej niż 11 metrów zalecamy zredukowanie przewodu powietrzno-spalinowego do średnicy 150/100 mm.

pionowy terminal z kol 45

 

Tabela dla podłączenia pionowego przewodem koncentrycznym o średnicy 200/130 mm

H (Wysokość) [metry]
22 V X X X X X X
21 O V X X X X X
20 O O V X X X X
19 O O O V X X X
18 O O O O V X X
17 O O O O O V X
16 O O O O O O V
15 O O O O O O V
14 O O O O O O V
13 O O O O O O V
12 O O O O O O V
11 O O O O O O V
10 O O O O O O V
9 O O O O O O V
8 O O O O O O V
7 O O O O O O V
6 O O O O O V X
5 O O O O O V X
4 O O O O V V X
3 V V V V V V X
2.5 V V V V V V X
2 V V V V V X X
1.5 V V V V X X X
1 V V V X X X X
0 1 2 3 4 5 6 V (Długość) [metry]

O – system działa bez deflektora

V – system działa z deflektorem; Z kominkiem dostarczane są 3 różnej wielkości deflektory. Należy użyć tego, który zapewnia najlepszą wizję ognia.

X – poprawne działanie systemu nie jest gwarantowane (zalecany jest wyciąg spalinowy Power Fan)

Do pionowej (V) i poziomej (H) odległości przewodu musimy dodać długość obliczeniową kolanek aby obliczyć całkowitą odległość pionową (TV) i poziomą (TH).

– kolanka pionowe 45 st. i 90 st. dodają 1 metr do całkowitej odległości pionowej (TV);

– kolanko poziome 45 st. dodaje 1 metr do całkowitej odległości poziomej (TH);

– kolanko poziome 90 st. dodaje 2 metry do całkowitej odległości poziomej (TH);

Jeżeli dopuszczalne maksymalne odległości są przekroczone rozwiązaniem może być zastosowanie wyciągu spalinowego Power Fan.