Skip to main content

Podłączenie spalinowe

Możliwe sposoby podłączenia:

 

 Schemat  X całkowite w metrach  Y całkowite w metrach Ograniczniki
min*max*min*max*
 A, B 1 3 0 3 Brak/Usuń deflektor
 C 2 12 powyżej 2 m
 D** 3 12 0 4 powyżej 2 m
 E*** 1 12 0 3 powyżej 2 m

Kolanko 90 st. należy liczyć jako 1 m.

* Podana długość zawiera terminal spalinowy. Na początku zawsze pionowy odcinek 1 m.

** stosunek pion : poziom = X+X1+X2 : Y >= 2:1

*** stosunek pion : poziom = X+X1 : Y >= 2:1

Wyjście pionowe 2-5 m pionowo – deflektor 30 mm

Wyjście pionowe 5-12 m pionowo – deflektor 40 mm