DRU Metro 80XT

DRU


dru_metro_80xt-1200x44

Wymiar szyby: 80 x 33 cm

Parametr Gaz ziemny LPG
Moc wyjściowa kW 5,1 kW

5,9 kW 

Sprawność energetyczna 84% 84%
Waga 88 kg 88 kg
Średnica rury spalinowej 150/100 mm 150/100 mm

Wymiary:

metro80xt