DRU Metro 200XT

DRU


dru_metro_200xt-1200x440

Wymiar szyby: 190 x 43 cm

Parametr Gaz ziemny LPG
Moc wyjściowa kW 13,5 kW

13,2 kW 

Sprawność energetyczna 80% 80%
Waga 190 kg 190 kg
Średnica rury spalinowej 200/130 mm 200/130 mm

Wymiary:

metro200xt