Dru Circo

DRU


dru_circo_1200x442

Wymiar szyby: 38 x 60 cm

Parametr Gaz ziemny LPG
Moc wyjściowa kW 7,0 kW 6,2 kW
Sprawność energetyczna 85% 85%
Waga 110 kg 110 kg
Średnica rury spalinowej 150/100 mm  150/100 mm

Wymiary:

circo

 W standarcie dostępny z imitacją polan ceramicznych.